Uw taal:

De website van Joets

Onze website kan links bevatten naar websites die buiten het Joets.nl en Joets.info domein liggen. De links naar deze websites zijn aangebracht om u van dienst te zijn. Dit betekent niet dat Joets deze links of de inhoud hiervan ondersteunt. Joets is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Privacy inzake uw gegevens

Joets houdt alleen die persoonsgegevens in haar bestand (hieronder vallen gegevens zoals naam van uw bedrijf, uw naam, functie, adres, telefoonnummer en emailadres) die u ons vrijwillig via onze website of via e-mail correspondentie heeft verstrekt.

Gebruik van informatie

De persoonsgegevens die u aan Joets heeft verstrekt, gebruikt Joets om uw vragen te beantwoorden, en u de gevraagde Joets informatie of Joets diensten te bezorgen. Joets kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens, mocht dit nodig zijn om uw verzoek goed uit te kunnen voeren. Indien u persoonsgegeven aan Joets heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact op te nemen met info@Joets.nl Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Vertrouwelijke behandeling van uw informatie

Joets wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Joets via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonsgegevens, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Joets via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Joets een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Joets vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Joets is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledige vermeldingen.